Formularz zgłoszenia jest tylko do wglądu. Aby móc go wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Formularz zgłoszeniowy do Konkursu "Inicjator Innowacji 2018"
Instrukcja wypełniania formularza
Prosimy o uzupełnienie wszystkich części formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do dnia 23 maja 2018 roku drogą elektroniczną na adres: inicjatorinnowacji@pl.pwc.com. Jednocześnie prosimy o wypełnienie ankiety internetowej dostępnej na stronie www.newsweek.pl/innowacje także do dnia 23 maja 2018. Prosimy o uzupełnienie wszystkich części formularza zgłoszeniowego do dnia 23.05.2018. Informujemy, że przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz jednoczesne wypełnienie odpowiedniej ankiety internetowej są warunkami koniecznymi do udziału w konkursie.

Dane zawarte w aplikacji mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach badawczych lub redakcyjnych pod warunkiem zachowania poufności informacji. Publicznie dostępne będą dane związane z nazwą firmy, która się zgłasza do konkursu oraz obszarem jej działalności. W przypadku firm i projektów nagrodzonych lub wyróżnionych udostępnione publicznie będzie też uzasadnienie Kapituły, które może się odnosić do dokonań firmy, które zadecydowały o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. Pozostałe dane będą przedstawiane jedynie w formie zagregowanej.
Wypełniony formularz zostanie automatycznie wysłany na podany adres email w formie załączonego pliku PDF. Zgodnie z wymogami prawnymi prosimy przesłać wypełniony formularz podpisany i opieczętowany w formie zeskanowanej na email inicjatorinnowacji@pl.pwc.com.
Dane kontaktoweZgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 r. poz. 922 ) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 52, zwana dalej Organizatorem,
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione partnerowi konkursu – PwC Polska Sp. z o.o. z Siedzibą w Warszawie, ul. Lecha Kaczyńskiego 14 w celu przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosku konkursowego.
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne i posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
Deklaracja uczestnictwa
W imieniu firmy:
deklaruję chęć uczestnictwa w konkursie Inicjator Innowacji 2018 Firma ubiegać się będzie o nagrodę w kategorii (proszę zaznaczyć krzyżykiem tylko jedną kategorię z poniższych):
Oraz/lub o nagrodę:

Ponadto (proszę zaznaczyć krzyżykiem w poniższych punktach):