Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Ankieta Inicjatywa wspierająca ekosystem start-up’ów
Zanim zaczniemy...
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu [link]. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić i wysłać poniższą ankietę jak również Zgłoszenie uczestnictwa. Wysłanie tych dwóch dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Udostępnione poniżej dane wykorzystane zostaną dla potrzeb organizacji konkursu. Dostępne publicznie będą jedynie dane związane z nazwą firmy, która się zgłasza do konkursu, oraz obszarem jej działalności. Pozostałe dane będą przedstawiane jedynie w formie zagregowanej.

W przypadku firm i projektów nagrodzonych lub wyróżnionych udostępnione publicznie będzie również uzasadnienie Kapituły, które może się odnosić do dokonań firmy, które zadecydowały o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

Proszę pamiętać, że Kapituła dokonuje oceny na podstawie Państwa opisu w poniższej ankiecie, w związku z czym proszę opisywać i wskazywać szeroko te kwestie, które uważacie Państwo, że Was wyróżniają i powinny być docenione przez Kapitułę.

Możecie Państwo wypełnić ankietę dla pojedynczej spółki z grupy kapitałowej lub dla całej grupy, ale wyłącznie dla Spółek działających w Polsce.

* Pola oznaczone gwiazdką są obligatoryjne do wypełnieniaDane kontaktowe przedsiębiorstwa będącego liderem Inicjatywy

Prosimy podać dane osoby, z którą możemy się kontaktować w sprawie konkursu:*

Ogólne informacje o inicjatywie

Forma prowadzonej aktywności wspierającej innowacyjne pomysły
Adres strony www inicjatywy

Opis inicjatywy

Opis inicjatywy [opis max 5000 znaków]* - kluczowy element oceny
Prosimy podać cele inicjatywy, a także pokrótce opisać historię powstania oraz scharakteryzować osoby odpowiedzialne za jej powstanie. Prosimy o wskazanie obszarów/sektorów gospodarki, które są wspierane w ramach inicjatywy oraz jakiej formy wsparcia udzielacie Państwo start-up’om / innowacyjnym pomysłom. Proszę odnieść się również do geograficznego zasięgu działania inicjatywy pod kątem działania / wsparcia jak również rekrutacji Prosimy opisać sposób w jaki wspierają Państwo startupy. Mamy na myśli wskazanie tutaj, jakiego rodzaju świadczenia są proponowane wspieranym startupom, w tym np. opieka specjalistów i ekspertów, prowadzenie merytorycznych szkoleń i mentoringu, usługi finansowo/prawne czy wynajem powierzchni. Dodatkowo punktowane będą innowacyjne formy wsparcia.
Określenie skali wsparcia w 2017 roku
Prosimy o podanie danych liczbowych dotyczących:
Rekrutacja pomysłów i zarządzanie portfolio [opis max 3000 znaków]
Prosimy opisać sposób w jaki rekrutujecie Państwo start-upy oraz innowacyjne pomysły do udziału w Państwa programie / przedsięwzięciu. Jaki zasięg geograficzny ma rekrutacja prowadzona przez Państwo? Prosimy również o odniesienie się do metod zarządzania portfolio (bazą) start-up’ów / pomysłów.
Wsparcie komercjalizacji  [opis max 2000 znaków]
Prosimy opisać, w jaki sposób i jakimi metodami, wspierają Państwo komercjalizację start-upów (czy w ramach wsparcia komercjalizacji są Państwo aktywnym partnerem dla start-upów, w jaki sposób uczestniczą Państwo w procesie).
Komercjalizacja w 2017 r.
Ile rozwiązań opracowanych przez wspierane w ramach inicjatywy startupy zostało doprowadzonych do etapu szeroko rozumianej komercjalizacji w 2017 roku? Prosimy podać liczbę i nazwę (jeśli jest to informacja poufna prosimy o informację w jakim sektorze i w jakiej formie została przeprowadzona komercjalizacja)
Dodatkowe informacje: nagrody, wyróżnienia, dotacje