Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Ankieta Duże Przedsiębiorstwa
Zanim zaczniemy...
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu [link]. W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić i wysłać poniższą ankietę jak również Zgłoszenie uczestnictwa. Wysłanie tych dwóch dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Udostępnione poniżej dane wykorzystane zostaną dla potrzeb organizacji konkursu. Dostępne publicznie będą jedynie dane związane z nazwą firmy, która się zgłasza do konkursu, oraz obszarem jej działalności. Pozostałe dane będą przedstawiane jedynie w formie zagregowanej.

W przypadku firm i projektów nagrodzonych lub wyróżnionych udostępnione publicznie będzie również uzasadnienie Kapituły, które może się odnosić do dokonań firmy, które zadecydowały o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.

Proszę pamiętać, że Kapituła dokonuje oceny na podstawie Państwa opisu w poniższej ankiecie, w związku z czym proszę opisywać i wskazywać szeroko te kwestie, które uważacie Państwo, że Was wyróżniają i powinny być docenione przez Kapitułę.

Możecie Państwo wypełnić ankietę dla pojedynczej spółki z grupy kapitałowej lub dla całej grupy, ale wyłącznie dla Spółek działających w Polsce.

* Pola oznaczone gwiazdką są obligatoryjne do wypełnieniaProsimy o potwierdzenie wielkości przedsiębiorstwa.*
Według rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014: Małe przedsiębiorstwo–zatrudnia < 50 osób i obroty roczne i/lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln PLN Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia < 250 osób i jednocześnie których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR i/lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Bierze się pod uwagę powiązania kapitałowe tj. przy powiązaniu ponad 50% udziałów dodaje się do siebie oba przedsiębiorstwa związane, zaś w sytuacji powiązania na poziomie 25-50% udziałów dodaje się proporcjonalnie liczbę zatrudnionych i dane finansowe zgodnie z procentem udziałów. Dane za ostatni zamknięty rok obrachunkowy.
Link do rozporządzenia Komisji Europejskiej tutaj.

Dane kontaktowe przedsiębiorstwa

Dane osoby kontaktowej

Prosimy podać dane osoby, z którą możemy się kontaktować w sprawie konkursu:*

Nowe produkty / usługi

Prosimy o podanie liczby opracowanych produktów / usług w 2017 roku oraz ich opis w zakresie cech, które stanowią o ich innowacyjności oraz korzyści jakie niosą dla odbiorców końcowych. Jest to jedno z kluczowych pól dla oceny Państwa organizacji. Dodatkowo prosimy o wskazanie sposobu komercjalizacji dla każdego produktu (wdrożenie do własnej działalności, udzielenie licencji, sprzedaż praw, inne).

Dodatkowo prosimy określić poziom innowacyjności z punktu widzenia firmy oraz z punktu widzenia rynku krajowego i światowego (np. innowacja znacząca, przełomowa, radykalna) wraz z uzasadnieniem. Prosimy uwzględnić w opisie na czym ona polega i jak wygląda na tle rozwiązań konkurentów oraz wskazać konkretne korzyści dla odbiorców danego produktu/usługi.

Dodatkowe informacje którymi chcesz się podzielić (max 5000 znaków)

Projekty B+R, patenty, nagrody i wyróżnienia, współpraca z jednostkami naukowymi, wydatki na badania i rozwój w 2017 roku, systemy innowacji pracowniczej, korzystanie z dotacji i/lub ulg na badania i rozwój.