Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Startupy – ankieta ETAP II
Szanowni Państwo
Serdecznie gratulujemy przejścia do II etapu konkursu Inicjator Innowacji 2017! Zostaliście Państwo wybrani na podstawie informacji o oferowanych produktach/usługach. W chwili obecnej prosimy o wypełnienie drugiej części ankiety, która przybliży nam dodatkowe, ważne informacje dotyczące Państwa działalności w zakresie B+R+I.

Inwestorzy i potencjał rynkowy

Pozyskani inwestorzy
Inwestor#1
Inwestor#2
Inwestor#3
Inwestor#4
Inwestor#5

Marketing i relacje z otoczeniem zewnętrznym

Jakie formy marketingu przyjmuje Przedsiębiorstwo w celu dotarcia do klientów? W jaki sposób komunikujecie się Państwo ze swoimi klientami?*
Prosimy szczególnie skupić się na wszelkich innowacyjnych rozwiązaniach, w tym jakie partnerstwa w tym zakresie podjęto [opis max 1500 znaków].
Opis targów, misji i innych przedsięwzięć promocyjnych, w których przedsiębiorstwo wzięło udział.
opis max 500 znaków
Ilość projektów B+R+I realizowanych w 2015 i 2016 r. (zakończonych i oraz w trakcie realizacji), samodzielnie lub wspólnie z zewnętrznymi partnerami (w szt.).
Projekt#1

Źródło dofinansowania oraz wartość projektu:
Projekt#2

Źródło dofinansowania oraz wartość projektu:
Projekt#3

Źródło dofinansowania oraz wartość projektu:
Ilość wniosków patentowych lub na wzory użytkowe złożone przez Przedsiębiorstwo (dowolna forma występowania Przedsiębiorstwa w ramach wniosku patentowego).
Nagrody oraz miejsca w rankingach zdobyte przez Przedsiębiorstwo lub jego produkt / usługę w 2016 roku.
Prosimy podać do trzech przykładów.

Kreatywny zespół

Wielkość i złożoność zespołu
Liczba pracowników (umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty oraz właściciele, jeżeli aktywnie zaangażowani w działalność bieżącą Przedsiębiorstwa) średniorocznie dla 2016 r.
Liczba stałych współpracowników średniorocznie dla 2016 r.
Liczba pracowników (umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty oraz właściciele, jeżeli aktywnie zaangażowani w działalność bieżącą Przedsiębiorstwa) średniorocznie dla 2016 r.
Liczba stałych współpracowników średniorocznie dla 2016 r.
Liczba pracowników (umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty oraz właściciele, jeżeli aktywnie zaangażowani w działalność bieżącą Przedsiębiorstwa) średniorocznie dla 2016 r.
Liczba stałych współpracowników średniorocznie dla 2016 r.
Inne czynniki pozytywnie wpływające na ocenę Państwa firmy jako innowacyjnej. Prosimy o podanie linków do filmów, wizualizacji lub prezentacji na których pokazana jest Państwa działalność lub projekty (prezentacje: max 20 slajdów; inne multimedia – nie dłuższe niż 10min każdy).

Dane finansowe przedsiębiorstwa

Dane finansowe zgodnie ze sprawozdaniami przedsiębiorstwa (w tys. PLN)
W przypadku problemów z oszacowaniem ROA i ROE prosimy wpisać zero.

Rok 2016

Jeśli nie zamknięty, prosimy oszacować

Rok 2015

Rok 2014

Prosimy podać w sztukach podjęte w roku 2015 i 2016 sposoby komercjalizacji wyników własnej działalności B+R+I (rozumianej jako działalność przedsiębiorstwa lub jego właścicieli, do wyników, której przedsiębiorstwo ma prawo), związanej z produktami/usługami wykazanymi w pytaniu powyższym.
Prosimy podać ilość komercjalizacji w sztukach. Nie zalicza się wyników zakupionych i następnie skomercjalizowanych.
Na jakie, nowe dla przedsiębiorstwa rynki (pod względem demograficznym i geograficznym), zamierza przedsiębiorstwo wejść w 2017 roku z produktami/usługami, które wprowadzono do oferty w 2015 i 2016 roku (wykazane w pkt. 15 ankiety)?
Na jakie, nowe dla przedsiębiorstwa rynki (pod względem demograficznym i geograficznym), zamierza przedsiębiorstwo wejść w 2017 roku z produktami/usługami, które wprowadzono do oferty w 2015 i 2016 roku (wykazane w pkt. 15 ankiety)?