Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Inicjator Innowacji 2017: Wspólny Projekt Nauki i Biznesu – ankieta ETAP I
Zanim zaczniemy...
W tym roku konkurs odbędzie się w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu (preselekcji) należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą nr 1 dla odpowiedniej kategorii. Na podstawie ankiety nr 1 nastąpi wybór spółek i projektów do kolejnego etapu. Wyselekcjonowane organizacje otrzymają informację mailową o zakwalifikowaniu do drugiego etapu wraz z prośbą o wypełnienie ankiety nr 2. Na jej podstawie Kapituła dokona końcowej oceny i wyboru Inicjatorów Innowacji w poszczególnych kategoriach.

Harmonogram Konkursu:

  • Etap I - termin nadsyłania ankiet nr 1 w systemie oraz formularza zgłoszeniowego upływa dnia 7 kwietnia 2017 r.
  • Etap II – termin nadsyłania ankiet nr 2 zostanie podany tym organizacjom, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu (nie krócej niż 10 dni od dnia poinformowania o zakwalifikowaniu się do II etapu)
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu [link] . W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić i wysłać poniższą ankietę jak również Zgłoszenie uczestnictwa. Wysłanie tych dwóch dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Udostępnione poniżej dane wykorzystane zostaną dla potrzeb organizacji konkursu. Dostępne publicznie będą jedynie dane związane z nazwą firmy, która się zgłasza do konkursu, oraz obszarem jej działalności. Pozostałe dane będą przedstawiane jedynie w formie zagregowanej.

W przypadku firm i projektów nagrodzonych lub wyróżnionych udostępnione publicznie będzie również uzasadnienie Kapituły, które może się odnosić do dokonań firmy, które zadecydowały o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.
Proszę pamiętać, że Kapituła dokonuje oceny na podstawie Państwa opisu w poniższej ankiecie, w związku z czym proszę opisywać i wskazywać szeroko te kwestie, które uważacie Państwo, że Was wyróżniają i powinny być docenione przez Kapitułę.

Możecie Państwo wypełnić ankietę dla pojedynczej spółki z grupy kapitałowej lub dla całej grupy, ale wyłącznie dla Spółek działających w Polsce.


Projekt i dane kontaktowe

Prosimy podać dane osoby, z którą możemy się kontaktować w sprawie konkursu:*
Główne PKD projektu (maksymalnie 3 kody PKD):*
Projekty rozpoczęte nie później niż 30 listopada 2015 r.
UWAGA: Kwalifikowane są wyłącznie projekty zakończone w 2015 r.

Konsorcjum realizujące projekt

Partner#1
Partner#2
Partner#3
Partner#4
Partner#5
Partner#6
Pozostali partnerzy
Jeżeli w projekcie występuje więcej niż 6 partnerów konsorcjum prosimy powyżej opisać głównych, a w niniejszym polu komentarza opisać pokrótce rodzaj pozostałych partnerów i ich rolę w projekcie.

Szczegółowy opis projektu

Opis projektu [opis max 7000 znaków]* - kluczowy element oceny warunkujący przejście do kolejnego etapu
Prosimy podać cele projektu, jakie problemy rozwiązuje oraz jakim poziomem innowacyjności się charakteryzuje (np. krajowa, światowa), w tym dlaczego jest wyjątkowy. Prosimy wskazać jego główne rezultaty i ich przewagi nad obecnymi rozwiązaniami istniejącymi na rynku. Dodatkowo prosimy opisać powody, które doprowadziły zawiązania konsorcjum oraz to, jaki efekt synergii osiągnęliście Państwo dzięki temu.